İlişkilerimiz, hayatımızı derinden etkilerler. Tıpkı mutluluk tanımımız gibi, mutlu ilişki tanımımız da kendimize özgüdür. Hayallerimiz, hedeflerimiz, değerlerimiz, duygularımız, düşüncelerimiz ve inançlarımız, duygusal ilişkilere bakış açımızı ve ilişkilerimizde neler deneyimleyeceğimizi belirler. Mutlu bir ilişki için, ilişkiden neler beklediğini bilen, kendisi için mutlu ilişkinin ne demek olduğunu tanımlayabilen bireyler gerekir.

Nefes ile Hayalindeki İlişkiyi Yarat Çalışması’nın amacı, katılımcıların ilişkilerinde tekrar eden problemleri çözebilmeleri, kendileri için tatmin edici ilişki tanımını yapabilmeleri ve ilişkilerini bu yönde dönüştürebilmeleridir. Çalışma kapsamındaki Nefes Teknikleri ve Holoterapi (Bilinçaltı Nefes Çalışması) uygulamaları ile katılımcıların aktif katılım sağlaması ve farkındalık oluşturması hedeflenmektedir.

Eğitim İçeriği:
• ‘Mutlu İlişki’ Kavramını Yeniden Tanımlama
• Tüm İlişkilerinizin Temeli: Kendinizle İlişkiniz
• İlişkilerde Yaşanan Başlıca İletişim Sorunları ve Çözümleri
• İlişkinizi Kurtarabilecek Kilit Sorular ve Dengeleyici Nefes Teknikleri
• İlişkilerde Alma ve Verme Sanatı
• İlişkilerde Üstlenilen Roller – Dişil & Eril Güç Dengesi
• Holoterapi: İlişkilerle ilgili sınırlayıcı inançları, geçmiş deneyimlerin olumsuz etkileri ve sabote edici davranış kalıplarını dönüştürmek. Hayalindeki ilişki vizyonunu yaratmak

Bu çalışmaya, mevcut İlişkisini daha sağlıklı ve mutlu bir hale getirmek ya da sağlıklı ve mutlu bir ilişkiye başlamak isteyen herkes katılabilir.